Daddy Cool - 1

Summary
"Imperial Edge" is a Hong Kong tvb TV series produced by Hong Kong Television Broadcasts Limited, starring Li Yaoxiang, David Jiang, Lin Xiawei, and Xia Wenji.
SHOW MORE

Genre : TV series,

Region : China Hong Kong

Director : Wang Xinwei

Cast : Li Yaoxiang / David Jiang / Lin Xiawei / Chen Jiale / Jiang Xinyan / Chen Shancong / Sugar Girl / Yu Ying / Xia Wenjian / Lorenzo / Magellan / Gu Guanzhong / Huang Baiwen / Zhang Meini / District Ke Ling / Mo Jiayi / Zhang Zhixuan / Wu Tingmo / Zhang Mingwei / Zheng Jianle / Guan Weilun / Zhou Yiying / Chen Rongjun/ Wu Honglun/ Liu Sixi/ Feng Subo/ Yao William/ Wei Lie/ Yao Haozheng/ Yuan Zhenye/ Du Dawei/ Tan Yonghao/ Luo Songxin/ Chen Zhijian/ Yuan Jieyi/ Guan Haoyang/ Wang Junyi/ Peng Huaian/ Yang Zhuona/ Xiao Kaixin

Release : 2018

Language : Cantonese

Titles : Daddy Cool

Shared by : ChDramasEngSub Source :
Up Next
Tags