Come and Hug Me - 1 [ 이리와안아줘 ]

Summary
This drama tells the story of a pair of men and women who lived through complicated and twisted life because of a past murder case.
SHOW MORE

Genre : TV series,

Region : Korea

Director : Cui Junxi

Cast : Zhang Jilong / Qin Jizhou / Xu Junhao / Jin Jingnan / Xu Zhengyi / Cui Li / Li Duoxi / Quan Hexiu / Yin Zhongxun / Park Xiurong / Zheng Duolhui / Park Yong Teck / Park Jumei / Jin Ruiheng / Yin Zhihui / Nan Duoju / Liu Hanjian / Jin Shangyu / Li Yiyuan / Zheng Wei'an / Wen Yuzhen / Yu Yilin / Song Yingkui / Jin Wangen / Park Jin Luo / Li Dongyong / Xue Changxi / Zhang Guang

Release : 2018

Language : Korean

Titles : Come and Hug Me,이리와안아줘

Shared by : 사랑Korean Dramas Source :
Up Next
Tags