Mr. Sunshine - 1 [ 미스터션샤인 ]

Summary
In 1905, Korean-American officers who left the country from an early age returned to North Korea due to diplomatic missions. While struggling in the past as an orphan slave, he found himself in a complicated relationship with a noble daughter. The latest masterpiece of the "Lonely and Splendid God - Ghost" creation team, "Mr. Sunshine" will be premiered on Netflix on July 7.
SHOW MORE

Genre : TV series,

Region : Korea

Director : Li Yingfu

Cast : Lee Byung Hun / Kim Tae Pear / Liu Yanxi / Jin Min贞 / 卞耀汉 / Zhao Yuzhen / Jin Bingzhe / Cui Zhenhao / Cui Wucheng / 裴正南 / Jin Huien / Xu Tingen / Pu Yaren / Yin Jinghao / Wu Yazhen / Chi Chengxuan / Jin Sien / Li Zhubin / Jin Jiu / Jin Zhiyuan / Li Shiya / David McGinnis / Jin Yicheng / Jin Jiajun / Li Chengjun / Jiang Xinri / Li Haozai / Jin Dongjun

Release : 2018

Language : Korean

Titles : Mr. Sunshine,미스터션샤인

Shared by : 사랑Korean Dramas Source :
Up Next
Tags