Me and my seventeen year old - 1

Summary
Alice (Xie Xinying ornaments) story now......
SHOW MORE

Genre : idol drama,

Region : Taiwan

Director : Zhou Xiaopeng, Lin Qingzhen

Cast : Li Guoyi, Xie Xinying, Wang Jialiang, Amanda Zhou, Zheng Yinsheng

Release : 2016

Language : Chinese

Titles : Me and my seventeen year old,爱17

Shared by : 学会、放手 Source :
Up Next
Tags
DISCLAIMER ABOUT US & CONTACT US PRIVACY